Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Η 1Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Η 1η απόφαση Υπουργού σε δημόσια διαβούλευση

Διαβούλευση για το Σχέδιο Απόφασης : Καθιέρωση ανωτάτου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις

Για συνέχεια: http://www.opengov.gr/ypes/

Δεν υπάρχουν σχόλια: